aroma.organica.livno[at]gmail.com

Ljuštenje

Ljuštenje je postupak odvajanja ljuske od endosperma (uporabljivog dijela ploda, sjemenke, žitarice ili leguminoza). Zrno se može ljuštiti uz pomoć kamenog uloška. obloge, žičanog pletiva (Croise pletivo – kroaze ), perforiranog lima,  tvrde gume na valjcima, trenja zrno o zrno u ograničenom prostoru, između para kamenova i sl. Postupak može biti šaržni ili protočni. U pravilu su strojevi integrirani sa ventilatorom, koji izvlači oljuštenu ljusku, koju je kasnije potrebno odvojiti od zraka u ciklonu ili filterskom odvajaču.

PZ Aroma Organica u sklopu svog proizvodnog pogona ima ljuštilicu sa selektorom proizvođača Getreide iz Zagreba. Ljuštilica je protočnog tipa, a kapacitet ljuštenja je 50 kg/h, dok je kapacitet selektora 300 kg/h.


© 2021 Sva prava pridržana. Developing e.ps / Host by eLivno