aroma.organica.livno[at]gmail.com

Organski uzgoj
u netaknutoj prirodi.

Uzgoj žitarica,

aromatičnog i začinskog bilja.

AROMA ORGANICA

Vratite se prirodi! Jedite zdravu hranu!

Pakiranje

Oprema za pakiranje služi za težinsko odvagivanje i pakiranje praškastih i sitnozrnastih roba, bražna, riže, šećera, badema, pisacija, graha, lješnjaka. Kapacitet pakirnice je 6-8 sekundi po pakiranju ili 4000 odvaga za jednu smjenu.

Pakirnica je nabavljena od proizvođača UZUN-KOMERC iz Sarajeva, a sastoji se od pneumatske elektronske pakerice, pneumatske trajnožareće varilice, kompresora kapaciteta 50 litara, te dodatne samostojeće varilice.

Moguće je odvagivanje od 100-2000 gr u već formirane papirne, duplex ili triplex vrećice te zavarivanje istih.


© 2021 Sva prava pridržana. Developing e.ps / Host by eLivno