aroma.organica.livno[at]gmail.com

Organski uzgoj
u netaknutoj prirodi.

Uzgoj žitarica,

aromatičnog i začinskog bilja.

AROMA ORGANICA

Vratite se prirodi! Jedite zdravu hranu!

Ljuštenje

Ljuštenje je postupak odvajanja ljuske od endosperma (uporabljivog dijela ploda, sjemenke, žitarice ili leguminoza). Zrno se može ljuštiti uz pomoć kamenog uloška. obloge, žičanog pletiva (Croise pletivo – kroaze ), perforiranog lima,  tvrde gume na valjcima, trenja zrno o zrno u ograničenom prostoru, između para kamenova i sl. Postupak može biti šaržni ili protočni. U pravilu su strojevi integrirani sa ventilatorom, koji izvlači oljuštenu ljusku, koju je kasnije potrebno odvojiti od zraka u ciklonu ili filterskom odvajaču.

PZ Aroma Organica u sklopu svog proizvodnog pogona ima ljuštilicu sa selektorom proizvođača Getreide iz Zagreba. Ljuštilica je protočnog tipa, a kapacitet ljuštenja je 50 kg/h, dok je kapacitet selektora 300 kg/h.


© 2021 Sva prava pridržana. Developing e.ps / Host by eLivno